แลก abcpoint โอน abcpoint

1

Point = Baht

Steelmate - DIY-TPMS-8886 อุปกรณ์วัดลมยาง

 • Steelmate - DIY-TPMS-8886 อุปกรณ์วัดลมยาง นวัตกรรมใหม่ลุ่ดจาก Steel mate กับการรักษาความปลอดภัยแบบเหนือระดับด้วยอุปกรณ์วัดลมยางอัจฉริยะทำหน้าที่ช่วยส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดความปิดปกติที่ยางรถยนต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากยางรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแสดงผลอัตโนมัติผ่าน Application บนมือถือได้ถูกต้องและแม่นยำที่สุด
 • Steelmate - อุปกรณ์วัดลมยาง DIY-TPMS-8886 (Silver)
  Steelmate - อุปกรณ์วัดลมยาง DIY-TPMS-8886 (Black)
 • 7,990 Point/Baht

  8,990 Point/Baht

 • 10 in stock
 • อุปกรณ์วัดลมยาง, Steelmate

Steelmate - DIY-TPMS-8886 อุปกรณ์วัดลมยาง

นวัตกรรมใหม่ลุ่ดจาก Steel mate กับการรักษาความปลอดภัยแบบเหนือระดับด้วยอุปกรณ์วัดลมยางอัจฉริยะทำหน้าที่ช่วยส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดความปิดปกติที่ยางรถยนต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากยางรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแสดงผลอัตโนมัติผ่าน Application บนมือถือได้ถูกต้องและแม่นยำที่สุด

- ระบบสัญญาณเตือนเมื่อแรงดันลมยางสูงเกินกำหนด
- ระบบสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิยางสูงเกินกำหนด
- ระบบสัญญาณเตือนเมื่อลมยางมีการรั่วซึม
- แสดงข้อมูลยางบน iOS และ Android
- แสดงข้อมูลยางแบบ Realtime
- ระบบ Security Lock กันเซนเซอร์โดนขโมย
- Pressure Range: 0-50 PSI หรือ 0-3.5 bar

ระยะเวลารับประกัน; 

- ตัวผลิตภัณฑ์รับประกัน 1 ปีจากวันที่ซื้อ (ไม่รวมอุปกรณ์เสริมเว้นเสียแต่ว่าอุปกรณ์จะถูกแถมมาพร้อมกับการซื้อ)

- แบตเตอรี่ภายในตัวผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมรับประกัน 6 เดือนจากวันที่ซื้อ

การรับประกันนี้ถือเป็นโมฆะทันทีในกรณี: 
a. ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย (i) เนื่องจากการขนส่ง (ii), แมลง/สัตว์ (iii), ของเหลวหกเลอะใส่ (iv) จากทุกการใช้งานที่ไม่ถูกต้องด้วยตัวท่านเอง หลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือ (v) เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ 
b. ผลิตภัณฑ์มีการติดตั้ง, ดูแลรักษา, หรือใช้งานนอกเหนือไปจากที่มีการระบุในคำแนะนำของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 
c. ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, แก้ไข หรือดัดแปลงการใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ d. บัตรรับประกันสูญหาย, ชำรุด หรือถูกแก้ไข

Engineered in Hong Kong / Made in China

<iframe width="692" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/Vb7TSQN6PRA" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

 • คุณต้น

  จี้สอบแม่ชีเชียงใหม่ อวดอุตริเหนือธรรมชาติ พระสงฆ์ในสำนักเคารพกราบไหว้ แถมยังรับกฐินผ้าป่าทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่วัด บอกเป็นสถานที่ลึกลับ มีอุโมงค์ใต้ดินด้วย

  about 14 hours ago
 • Sittipat Wongwiriyakul

  Nice theme !
  if you want iphone 6 mockups you are welcome.

  about 14 hours ago