แลก abcpoint โอน abcpoint

1

Point = Baht

360 องศาฟิตเนส Magnetic Elliptical Bike Flywheel 8KG (Two Ways)

Save 68%
 • 360 องศาฟิตเนส Magnetic Elliptical Bike Flywheel 8KG (Two Ways) เครื่องเดินวงรี ระบบ Magnetic Resistance ลดแรงกระแทก เครื่องเดินวงรีพร้อมนั่งปั่นออกกำลังกาย ขนาดน้ำหนักจาน 8KG. ที่วางเท้ากันลื่น ขนาดใหญ่ ระยะก้าว 14 นิ้ว เบาะนั่ง หนานุ่ม ปรับระดับได้ (เข้า-ออก 4 ระดับ, สูง-ต่ำ 6 ระดับ)
 • 360 องศาฟิตเนส Magnetic Elliptical Bike Flywheel 8KG (Two Ways)
 • 12,900 Point/Baht

  39,900 Point/Baht

 • 5 in stock
 • 360 องศาฟิตเนส, ออกกำลังกาย, ฟิตเนส

360 องศาฟิตเนส Magnetic  Elliptical Bike Flywheel 8KG (Two Ways)

ข้อมูลสินค้า

เครื่องเดินวงรี ระบบ Magnetic Resistance ลดแรงกระแทก
เครื่องเดินวงรีพร้อมนั่งปั่นออกกำลังกาย ขนาดน้ำหนักจาน 8KG.
ที่วางเท้ากันลื่น ขนาดใหญ่ ระยะก้าว 14 นิ้ว
เบาะนั่ง หนานุ่ม ปรับระดับได้ (เข้า-ออก 4 ระดับ, สูง-ต่ำ 6 ระดับ)
ขับเคลื่อนด้วยระบบ 2 ways Belt transmission system
ปรับระดับความหนืด หรือความหนัก-เบาได้ 8 ระดับ
หน้าจอแสดงผล LCD (Scan, Rpm, Speed, Time, Dist, Cal, Pulse, Pulse recovery)
มีระบบวัดการเต้นของหัวใจ แบบสัมผัสด้วยมือ (Hand Pulse)
มีล้อ ช่วยให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย

การรับประกันสินค้า
โครงสร้างหลัก 1 ปี หน้าจอมอนิเตอร์ 1 ปี

สินค้าของเราผ่านการทดสอบการใช้งานจริง เพื่อรับรองคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานสูงสุด เราจึงสามารถรับประกันคุณภาพสินค้า [360o warranty] และข้อบกพร่องจากการผลิตสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่ได้ระบุไว้ในใบรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าทั่วไป
 1. บริษัทฯ จะให้บริการการตรวจซ่อมสินค้า ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า 360 Ongsa WARRANTY โดยลูกค้าต้องนำส่งสินค้าเข้าตรวจซ่อม ที่ศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เท่านั้น
  สาขา เบอร์โทรติดต่อ หมายเหตุ
  สำนักงานใหญ่ 02-675-3500 วันจันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
  สาขาแม่สาย 092-265-6322  
  สาขาเชียงใหม่ 05-314-1093, 088-786-1037  
  สาขาเชียงใหม่ 2 087-976-9945, 081-145-0922 (ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย)
  สาขาลำปาง 093-242-5386, 099-153-9832 (ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย)
  สาขาพิษณุโลก 05-530-3499, 098-784-2489 (ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย)
  สาขาอุบลราชธานี 04-525-1436, 086-346-3833  
  สาขาอุดรธานี 091-061-7464 (ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย)
  สาขาโคราช 04-407-0975, 090-258-1436 (ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย)
  สาขาระยอง 03-861-5012, 097-024-6201 (ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย)
  สาขาหาดใหญ่ 07-480-7147, 062-243-3545 (ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย)
 2. ถ้าหากต้องการให้บริการรับ-ส่ง หรือ บริการตรวจซ่อมสินค้านอกสถานที่ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการรับ-ส่ง บริการตรวจซ่อมสินค้านอกสถานที่ในอัตรา ดังต่อไปนี้
  พื้นที่ ค่าบริการรับ-ส่ง หมายเหตุ
  กรุงเทพฯ 600.- ยกเว้น ลาดกระบัง, หนองจอก ค่าบริการรับ-ส่ง 700.-
  สมุทรปราการ 700.-  
  นนทบุรี 700.-  
  ปทุมธานี 900.-  
  สมุทรสาคร 900.-  
  นอกพื้นที่บริการ 20 บาทต่อกิโลเมตร  
 3. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนของค่าบริการและค่าเดินทาง สำหรับสินค้านอกประกันตามอาการเสีย แม้ในกรณีที่อาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
 4. การใช้สิทธิ์การรับประกันต้องแสดงใบรับประกันสินค้า, ใบจัดส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงินที่มีข้อความสมบูรณ์ ไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในการเข้ารับสิทธิ์ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับประกันใบใหม่ เมื่อใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าจะต้องนำใบการรับประกันมาด้วยทุกครั้ง
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีใบรับประกันสินค้า, ใบจัดส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงินมาแสดง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่ได้ส่งใบรับประกันสินค้าส่วนที่ต้องส่งคืนให้ทางบริษัทฯ หรือไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า โดยสามารถส่งใบรับประกันสินค้าได้ทางเว็บไซด์, Line@, Facebook หรือ ทาง E-mail
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือการครอบครองจากผู้ซื้อรายเดิม
 9. กรณีที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ บริษัทฯ จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งราคาค่าอะไหล่ อุปกรณ์ และดำเนินการซ่อมภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 10. กรณีสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะทำการตรวจประเมินค่าใช้จ่าย และติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนการซ่อม และจะดำเนินการซ่อมสินค้าภายหลังจากที่ได้รับคำยืนยันในการยอมรับค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแล้วเท่านั้น
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันสินค้า หากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกัน อันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่
  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง หรือการใช้งานแบบผิดวิธี
  • สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง
  • สินค้าผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษา หรือไม่ได้ทำความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ ชิ้นส่วนภายในเครื่องสกปรก จนก่อให้เกิดความเสียหาย
  • สินค้าชำรุดเสียหายจากไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ฟ้าผ่า
  • สินค้าชำรุดเสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี
  • สินค้าชำรุดเสียหายการเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน
  • สินค้าชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ
  • สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์ และสินค้าล้างสต๊อก
 12. 12. เพื่อความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า โดยต้องเป็นสินค้าที่ยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ มีสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้หรือประกอบ (ตามเงื่อนไขนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า) ยกเว้นสินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์ และสินค้า Clearance Sales.
 13. ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
 14. สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันได้แก่ สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, สินค้า Clearance Sales และสินค้าที่ระบุว่าไม่รับประกัน,สินค้าของแถมทุกประเภท อุปกรณ์เสริมภายนอก (Accessories) อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ส่วนประกอบภายนอก อาทิเช่น สายแรงต้าน, กระบอกน้ำ, ดัมเบลแถม, ซิทอัพบาร์ เป็นต้น
 15. การรับประกันสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ค่าขนส่งสินค้า ค่าเอกสาร ค่าดำเนินการ, ค่าตรวจเช็คสินค้า ฯลฯ
 16. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท 360 องศา เทเลวิชั่น มาร์เก็ตส์ จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท 360 องศา เทเลวิชั่น มาร์เก็ตส์ จำกัด เท่านั้น
 17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าและปฏิเสธการเข้าบริการในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง พื้นที่ที่ห้ามเข้า และพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย
 18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การรับประกันเฉพาะอะไหล่สินค้า
 1. ในกรณีที่ความชำรุดของสินค้า เกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วน บริษัทฯ จะเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
 2. บริษัทฯ จะรับประกันเฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่ โดยรายละเอียดดังนี้
  ประเภทสินค้า ลักษณะสินค้า ชิ้นส่วนที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน
  ลู่วิ่งไฟฟ้า สำหรับใช้ในฟิตเนส โครงสร้างหลัก 2 ปี
  มอเตอร์ลู่วิ่ง 2 ปี
  แผงวงจรไฟฟ้า(หลัก) 1 ปี
  สำหรับใช้ในบ้าน โครงสร้างหลัก 1 ปี
  มอเตอร์ลู่วิ่ง 1 ปี
  แผงวงจรไฟฟ้า(หลัก) 1 ปี
  จักรยานนั่งปั่น และจักรยานเอนปั่น สำหรับใช้ในบ้าน และฟิตเนส โครงสร้างหลัก 2 ปี
  หน้าจอมอนิเตอร์ 1 ปี
  เครื่องเดินวงรี สำหรับใช้ในบ้าน และฟิตเนส โครงสร้างหลัก 2 ปี
  หน้าจอมอนิเตอร์ 1 ปี
  ม้านั่งออกกำลังกาย สำหรับใช้ในบ้าน และฟิตเนส โครงสร้างหลัก 1 ปี
  หน้าจอมอนิเตอร์ 1 ปี
  ดัมเบล บาร์เบล - - 7 วัน*
  อุปกรณ์ออกกำลังกาย - โครงสร้างหลัก 1 ปี
  อุปกรณ์โยคะ - - 7 วัน*
  จักรยาน - - 7 วัน*
  สินค้าเพื่อสุขภาพ เก้าอี้นวดไฟฟ้า โครงสร้างหลัก 1 ปี
  มอเตอร์ 1 ปี
  แผงวงจรไฟฟ้า 1 ปี
  หมอนนวดไฟฟ้า โครงสร้างหลัก 1 ปี
  มอเตอร์ 1 ปี
  แผงวงจรไฟฟ้า 1 ปี
  หมายเหตุ * ให้เป็นไปตามนโยบายเปลี่ยนคืนสินค้า
  • โครงสร้างหลัก คือส่วนโครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานหลักของตัวเครื่อง เช่น คานรับน้ำหนักหลัก, ท่อเสาหลัก ฯลฯ โดยไม่นับส่วนประกอบภาพนอก เช่น ฝาครอบ, แขนจับ, เบาะนั่ง, หน้าจอ ฯลฯ
  • มอเตอร์ ทางบริษัทฯ จะรับประกันเฉพาะ มอเตอร์ลู่วิ่งไฟฟ้า ไม่นับรวมมอเตอร์ความชัน หรือมอเตอร์ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่มอเตอร์หลัก
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกัน ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่สึกหรอ เสื่อมสภาพ หรือวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลูกปืน, ผ้าเบรค, สายพาน, สปริงแรงต้าน ฯลฯ
 3. บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนอะไหล่ ในกรณีมีการเปลี่ยนซ่อมสินค้าที่หมดประกัน โดยรายละเอียดดังนี้
  ชิ้นส่วนอะไหล่ ระยะประกัน
  มอเตอร์ 6 เดือน
  แผงวงจรไฟฟ้า 3 เดือน
  หน้าจอมอนิเตอร์ 1 เดือน
  อะไหล่อื่นๆ 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่า ความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง หรือการใช้งานแบบผิดวิธี ผิดประเภท มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้า ที่นำไปใช้งานผิดประเภท เช่น นำสินค้าประเภทโฮมยูส ไปใช้ในฟิตเนส เป็นต้น

เงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติม

1.บริษัทฯ จะให้บริการการตรวจซ่อมสินค้า ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า 360 Ongsa WARRANTY

โดยลูกค้าต้องนำส่งสินค้าเข้าตรวจซ่อม ที่ศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เท่านั้น

2.ถ้าหากต้องการให้บริการรับ-ส่ง หรือ บริการตรวจซ่อมสินค้า นอกสถานที่ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการรับ-ส่ง

บริการตรวจซ่อมสินค้านอกสถานที่ ตามเขตพื้นที่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับพนักงานขาย

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือการครอบครองจากผู้ซื้อรายเดิม

4.เพื่อความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า โดยต้องเป็นสินค้าที่ยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์

มีสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้หรือประกอบ (ตามเงื่อนไขนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า)

5.การรับประกันสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ค่าขนส่งสินค้า,ค่าเอกสาร, ค่าดำเนินการ, ค่าตรวจเช็คสินค้า ฯลฯ

6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

7.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***ลูกค้าต่างจังหวัดประกอบสินค้าเองทุกเคส***

 • คุณต้น

  จี้สอบแม่ชีเชียงใหม่ อวดอุตริเหนือธรรมชาติ พระสงฆ์ในสำนักเคารพกราบไหว้ แถมยังรับกฐินผ้าป่าทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่วัด บอกเป็นสถานที่ลึกลับ มีอุโมงค์ใต้ดินด้วย

  about 14 hours ago
 • Sittipat Wongwiriyakul

  Nice theme !
  if you want iphone 6 mockups you are welcome.

  about 14 hours ago