แลก abcpoint โอน abcpoint

1

Point = Baht

360 องศาฟิตเนส แผ่นเหล็กยกน้ำหนัก หุ้มยาง 3 HOLES HANDLE - 2.5KG (MB-12103)

Save 60%
 • 360 องศาฟิตเนส แผ่นเหล็กยกน้ำหนัก หุ้มยาง 3 HOLES HANDLE - 2.5KG (MB-12103) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.8 นิ้ว ใช้ได้กับแกนขนาด 2 นิ้ว มาตรฐาน เป็นเหล็กชนิดดี หุ้มด้วยยางอย่างดี คุณภาพดี ทนทาน ต่อการตกหล่น Information Name : 3 HOLES HANDLE – 2.5KG Product Weight : 2.5KG GW : 2KG Product Size : 7.8 inch
 • 360 องศาฟิตเนส 3 HOLES HANDLE - 2.5KG (MB-12103)
 • 300 Point/Baht

  750 Point/Baht

 • สินค้าหมด (soldout)
 •  360 องศาฟิตเนส

360 องศาฟิตเนส แผ่นเหล็กยกน้ำหนัก หุ้มยาง 3 HOLES HANDLE - 2.5KG (MB-12103)

ข้อมูลสินค้า

 • บอกขนาดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.8 นิ้ว
 • ใช้ได้กับแกนขนาด 2 นิ้ว มาตรฐาน
 • เป็นเหล็กชนิดดี หุ้มด้วยยางอย่างดี
 • คุณภาพดี ทนทาน ต่อการตกหล่น
 • Product Weight : 2.5KG
 • GW : 2KG
 • Product Size : 7.8 inch
 • Packing Size : 21x5.5x21cm
 • Size Socket Barbells : 2 inch

การรับประกันสินค้า 7 วัน (กรณีเสียหายจากโรงงาน)

**สินค้าของเราผ่านการทดสอบการใช้งานจริง เพื่อรับรองคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานสูงสุด เราจึงสามารถรับประกันคุณภาพสินค้า [360o warranty] และข้อบกพร่องจากการผลิตสินค้า

ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่ได้ระบุไว้ในใบรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าทั่วไป

 1. บริษัทฯ จะให้บริการการตรวจซ่อมสินค้า ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า 360 Ongsa WARRANTY โดยลูกค้าต้องนำส่งสินค้าเข้าตรวจซ่อม ที่ศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เท่านั้น

สาขา

เบอร์โทรติดต่อ

หมายเหตุ

สำนักงานใหญ่

02-675-3500

วันจันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

สาขาแม่สาย

092-265-6322

 

สาขาเชียงใหม่

05-314-1093, 088-786-1037

 

สาขาเชียงใหม่ 2

087-976-9945, 081-145-0922

(ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย)

สาขาลำปาง

093-242-5386, 099-153-9832

(ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย)

สาขาพิษณุโลก

05-530-3499, 098-784-2489

(ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย)

สาขาอุบลราชธานี

04-525-1436, 086-346-3833

 

สาขาอุดรธานี

091-061-7464

(ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย)

สาขาโคราช

04-407-0975, 090-258-1436

(ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย)

สาขาระยอง

03-861-5012, 097-024-6201

(ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย)

สาขาหาดใหญ่

07-480-7147, 062-243-3545

(ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย)

 1. ถ้าหากต้องการให้บริการรับ-ส่ง หรือ บริการตรวจซ่อมสินค้านอกสถานที่ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการรับ-ส่ง บริการตรวจซ่อมสินค้านอกสถานที่ในอัตรา ดังต่อไปนี้

พื้นที่

ค่าบริการรับ-ส่ง

หมายเหตุ

กรุงเทพฯ

600.-

ยกเว้น ลาดกระบัง, หนองจอก ค่าบริการรับ-ส่ง 700.-

สมุทรปราการ

700.-

 

นนทบุรี

700.-

 

ปทุมธานี

900.-

 

สมุทรสาคร

900.-

 

นอกพื้นที่บริการ

20 บาทต่อกิโลเมตร

 

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนของค่าบริการและค่าเดินทาง สำหรับสินค้านอกประกันตามอาการเสีย แม้ในกรณีที่อาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
 2. การใช้สิทธิ์การรับประกันต้องแสดงใบรับประกันสินค้า, ใบจัดส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงินที่มีข้อความสมบูรณ์ ไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในการเข้ารับสิทธิ์ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับประกันใบใหม่ เมื่อใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าจะต้องนำใบการรับประกันมาด้วยทุกครั้ง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีใบรับประกันสินค้า, ใบจัดส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงินมาแสดง
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่ได้ส่งใบรับประกันสินค้าส่วนที่ต้องส่งคืนให้ทางบริษัทฯ หรือไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า โดยสามารถส่งใบรับประกันสินค้าได้ทางเว็บไซด์, Line@, Facebook หรือ ทาง E-mail
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือการครอบครองจากผู้ซื้อรายเดิม
 7. กรณีที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ บริษัทฯ จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งราคาค่าอะไหล่ อุปกรณ์ และดำเนินการซ่อมภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 8. กรณีสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะทำการตรวจประเมินค่าใช้จ่าย และติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนการซ่อม และจะดำเนินการซ่อมสินค้าภายหลังจากที่ได้รับคำยืนยันในการยอมรับค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแล้วเท่านั้น
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันสินค้า หากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกัน อันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่
  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง หรือการใช้งานแบบผิดวิธี
  • สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง
  • สินค้าผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษา หรือไม่ได้ทำความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ ชิ้นส่วนภายในเครื่องสกปรก จนก่อให้เกิดความเสียหาย
  • สินค้าชำรุดเสียหายจากไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ฟ้าผ่า
  • สินค้าชำรุดเสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี
  • สินค้าชำรุดเสียหายการเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน
  • สินค้าชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ
  • สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์ และสินค้าล้างสต๊อก
 10. เพื่อความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า โดยต้องเป็นสินค้าที่ยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ มีสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้หรือประกอบ (ตามเงื่อนไขนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า) ยกเว้นสินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์ และสินค้า Clearance Sales.
 11. ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
 12. สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันได้แก่ สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, สินค้า Clearance Sales และสินค้าที่ระบุว่าไม่รับประกัน,สินค้าของแถมทุกประเภท อุปกรณ์เสริมภายนอก (Accessories) อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ส่วนประกอบภายนอก อาทิเช่น สายแรงต้าน, กระบอกน้ำ, ดัมเบลแถม, ซิทอัพบาร์ เป็นต้น
 13. การรับประกันสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ค่าขนส่งสินค้า ค่าเอกสาร ค่าดำเนินการ, ค่าตรวจเช็คสินค้า ฯลฯ
 14. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท 360 องศา เทเลวิชั่น มาร์เก็ตส์ จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท 360 องศา เทเลวิชั่น มาร์เก็ตส์ จำกัด เท่านั้น
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าและปฏิเสธการเข้าบริการในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง พื้นที่ที่ห้ามเข้า และพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย
 16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 17. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันเฉพาะอะไหล่สินค้า

 1. ในกรณีที่ความชำรุดของสินค้า เกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วน บริษัทฯ จะเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
 2. บริษัทฯ จะรับประกันเฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่ โดยรายละเอียดดังนี้

ประเภทสินค้า

ลักษณะสินค้า

ชิ้นส่วนที่รับประกัน

ระยะเวลารับประกัน

ลู่วิ่งไฟฟ้า

สำหรับใช้ในฟิตเนส

โครงสร้างหลัก

2 ปี

มอเตอร์ลู่วิ่ง

2 ปี

แผงวงจรไฟฟ้า(หลัก)

1 ปี

สำหรับใช้ในบ้าน

โครงสร้างหลัก

1 ปี

มอเตอร์ลู่วิ่ง

1 ปี

แผงวงจรไฟฟ้า(หลัก)

1 ปี

จักรยานนั่งปั่น และจักรยานเอนปั่น

สำหรับใช้ในบ้าน และฟิตเนส

โครงสร้างหลัก

2 ปี

หน้าจอมอนิเตอร์

1 ปี

เครื่องเดินวงรี

สำหรับใช้ในบ้าน และฟิตเนส

โครงสร้างหลัก

2 ปี

หน้าจอมอนิเตอร์

1 ปี

ม้านั่งออกกำลังกาย

สำหรับใช้ในบ้าน และฟิตเนส

โครงสร้างหลัก

1 ปี

หน้าจอมอนิเตอร์

1 ปี

ดัมเบล บาร์เบล

-

-

7 วัน*

อุปกรณ์ออกกำลังกาย

-

โครงสร้างหลัก

1 ปี

อุปกรณ์โยคะ

-

-

7 วัน*

จักรยาน

-

-

7 วัน*

สินค้าเพื่อสุขภาพ

เก้าอี้นวดไฟฟ้า

โครงสร้างหลัก

1 ปี

มอเตอร์

1 ปี

แผงวงจรไฟฟ้า

1 ปี

หมอนนวดไฟฟ้า

โครงสร้างหลัก

1 ปี

มอเตอร์

1 ปี

แผงวงจรไฟฟ้า

1 ปี

 1. หมายเหตุ * ให้เป็นไปตามนโยบายเปลี่ยนคืนสินค้า
  • โครงสร้างหลัก คือส่วนโครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานหลักของตัวเครื่อง เช่น คานรับน้ำหนักหลัก, ท่อเสาหลัก ฯลฯ โดยไม่นับส่วนประกอบภาพนอก เช่น ฝาครอบ, แขนจับ, เบาะนั่ง, หน้าจอ ฯลฯ
  • มอเตอร์ ทางบริษัทฯ จะรับประกันเฉพาะ มอเตอร์ลู่วิ่งไฟฟ้า ไม่นับรวมมอเตอร์ความชัน หรือมอเตอร์ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่มอเตอร์หลัก
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกัน ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่สึกหรอ เสื่อมสภาพ หรือวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลูกปืน, ผ้าเบรค, สายพาน, สปริงแรงต้าน ฯลฯ
 2. บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนอะไหล่ ในกรณีมีการเปลี่ยนซ่อมสินค้าที่หมดประกัน โดยรายละเอียดดังนี้

ชิ้นส่วนอะไหล่

ระยะประกัน

มอเตอร์

6 เดือน

แผงวงจรไฟฟ้า

3 เดือน

หน้าจอมอนิเตอร์

1 เดือน

อะไหล่อื่นๆ

7 วัน

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่า ความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง หรือการใช้งานแบบผิดวิธี ผิดประเภท มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้า ที่นำไปใช้งานผิดประเภท เช่น นำสินค้าประเภทโฮมยูส ไปใช้ในฟิตเนส เป็นต้น

เงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติม

 1. บริษัทฯ จะให้บริการการตรวจซ่อมสินค้า ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า 360 Ongsa WARRANTY โดยลูกค้าต้องนำส่งสินค้าเข้าตรวจซ่อม ที่ศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เท่านั้น
 2. ถ้าหากต้องการให้บริการรับ-ส่ง หรือ บริการตรวจซ่อมสินค้า นอกสถานที่ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการรับ-ส่ง บริการตรวจซ่อมสินค้านอกสถานที่ ตามเขตพื้นที่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับพนักงานขาย
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือการครอบครองจากผู้ซื้อรายเดิม
 4. เพื่อความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า โดยต้องเป็นสินค้าที่ยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ มีสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้หรือประกอบ (ตามเงื่อนไขนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า)
 5. การรับประกันสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ค่าขนส่งสินค้า,ค่าเอกสาร, ค่าดำเนินการ, ค่าตรวจเช็คสินค้า ฯลฯ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คุณต้น

  จี้สอบแม่ชีเชียงใหม่ อวดอุตริเหนือธรรมชาติ พระสงฆ์ในสำนักเคารพกราบไหว้ แถมยังรับกฐินผ้าป่าทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่วัด บอกเป็นสถานที่ลึกลับ มีอุโมงค์ใต้ดินด้วย

  about 14 hours ago
 • Sittipat Wongwiriyakul

  Nice theme !
  if you want iphone 6 mockups you are welcome.

  about 14 hours ago