แลก abcpoint โอน abcpoint

1

Point = Baht

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าที่คุณต้องการ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เมื่อเลือกสินค้าตามต้องการจากหมวดหมู่ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม "Add to Cart"

2. เพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้วจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อ" ถ้าหากต้องการซื้อสินค้าเพิ่มเติมให้คลิกที่ปุ่ม "เลือกซื้อสินค้าต่อ"

3. คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อ" เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้าและเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "ชำระเงิน"

4. คลิกที่ปุ่ม "ยืนยันสินค้าของคุณ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

5. คลิกที่ปุ่ม "Request OTP เพื่อรับรหัสและยืนยันตัวตนในการสั่งซื้อสินค้า

6. เมื่อได้รับรหัสทาง SMS เรียบร้อยแล้วให้กรอกรหัส OTP 6 หลัก ที่ได้รับทาง SMS ลงในช่อง OTP Code จากนั้นให้คลิกปุ่ม "Confirm"

7. เมื่อซื้อสินค้าสำเร็จ ท่านจะเห็นหน้าจอดังรูปและระบบจะทำการหัก point ของท่านออกจากระบบ

8. การสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์